dakkapel

Een dakkapel is een opbouw op een hellend dak waarin een raamkozijn is opgenomen en die voorzien is van zijwanden, de wangen. Bij een niet-kunststoffen dakkapel kunnen de wangen het beste bedekt worden met zink (zinken plaat) zodat het materiaal waar de wangen van gemaakt zijn beschermd is tegen opspattend water: het materiaal rot niet en het opspattende water laat op zink geen (zichtbare) grijsgroene aanslag achter.

Doel van de dakkapel
- primair: meer ruimte, d.w.z. meer nuttige vloeroppervlakte, dus boven stahoogte 
  (altijd meer dan 2,10 m; meer dan 2,40 m meetellend bij de verblijfsruimte)
- secundair: meer licht, meer lucht (ventilatiemogelijkheid), meerwaarde woning (vooral ten opzichte van andere woningen); soms is het "gemakkelijk" betreden van het dak een uitgangspunt bij een dakkapel.
 
Dakkapellen worden niet meer alleen als maatwerk en van hout gemaakt, ook prefab dakkapellen van kunststof zijn mogelijk, bijvoorbeeld van Ruiter dakkapellen.

 


De a
fbeelding geeft een aantal regels die gelden voor het plaatsen van dakkapellen.

Voor het vergunningvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden (aan alle eisen moet worden voldaan):
1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn; 
2. de dakkapel heeft een plat dak;
3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter;
4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet;
5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok;
6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak;
7. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen; de dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, vergunningvrij worden geplaatst;
8. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht. 

Documentatie
- Omgevingsloket online (resultaat: wel of geen omgevingsvergunning nodig)

- Dakkapel wanneer vergunningvrij e.d. (pdf van het ministerie)

- Dakkapel-configurator van Unilin (excl. kosten kozijnen en plaatsen)

- Brochure Licht op zolder van Cultureel Erfgoed

Zie verder de speciale Dakkapellenpagina en Vele voorbeelden van dakkapellen

Leveranciers van dakkapellen zijn o.m.
Combi dakkapel

Franken dakkapellen

Prefab dakkapel

Ruiter dakkapellen

Van der Vlugt

Vogelzang dakelementen

Velux dakkapellen


Verg. optoppen, aanbouw, erker, vlaamse gevel, balkon

Eng. dormer (window), roof dormer, luthern