condensatie

Condensatie is, eenvoudig gesteld, neergeslagen waterdamp op een oppervlak dat kouder is dan de omgeving. Er ontstaat condensatie wanneer de vochtigheid in de lucht groter is dan de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij de heersende temperatuur kan bevatten (het dauwpunt is dan bereikt of overschreden).
Lucht van een een hoge temperatuur kan meer waterdamp bevatten dan koudere lucht. 
Of waterdamp tot water condenseert is mede afhankelijk van de isolatie (betere isolatie geeft meestal een hogere temperatuur waarbij de lucht meer waterdamp kan bevatten) en de luchtvochtigheid zelf (bij een bepaalde temperatuur is er een maximum aan luchtvochtigheid). 

Condensatie kan bij een koudebrug optreden, met schimmelvorming als gevolg.
Op dakvensters wordt condensatie vermeden door een speciale binnenbekleding of door een rolluik aan de buitenzijde.

Bedenk dat er veel vocht in een ruimte kan zijn, veroorzaakt door:
- uitstoot vochtige lucht door mensen (4 mensen leveren 5 liter/etmaal)
- koken (2 liter/etmaal)
- was (1 liter/etmaal)
- planten en dieren (1 liter/etmaal)
- afwas (0,5 liter/etmaal)
- bad (0,5 liter/etmaal).
Voor een gezin van 4 personen is dit ca. 10 liter/dag. Zeker in zwaar ge´soleerde woningen betekent dit dat ventilatie (al of niet geforceerd, intelligent e.d.) en "luchten" een eerste vereiste is.

Naast deze vormen van "onvermijdelijke" dampinbreng kan er verder vochtige lucht in de woning aanwezig zijn als gevolg van:
- inwateren in de woning
- optrekkend vocht
- regendoorslag
- bouwvocht.

Toelichting van de grafiek van Adpro hardglas (figuur onderaan). Bij een hogere relatieve luchtvochtigheid (RV) ontstaat het risico op oppervlaktecondensatie op koude wanden zoals glas. Dit risico wordt groter naarmate de thermische isolatie minder goed is en de buitentemperatuur daalt: bij een dalende buitentemperatuur wordt een slecht ge´soleerde wand kouder terwijl we de binnenruimte relatief warmer maken, waardoor de relatieve vochtigheid toeneemt en er sneller condensatie zal optreden.
Er ontstaat condensatie op dubbelglas bij:
- 70% RV en een buitentemperatuur van 12 graden C
- 60% RV en een buitentemperatuur van 6 graden C
- 50% RV en een buitentemperatuur van 0 graden C. 
Bij enkel glas zal condensatie uiteraard nog eerder optreden. 


een condensatieprobleem:


condensatie op een koude wand, buitentemperatuur en relatieve vochtigheid:


oorzaak condensatievocht in de constructie;
klik voor groter (zie pdf systeem pro clima):


Inwendige condensatie
Bij foutieve plaatsing van de dampremmende laag (dampscherm) kan in de constructie condensatie optreden.

Documentatie

- Binnenlucht, condensatie e.d.: Binnendichting systeem Pro Clima (Warmteplan)

- Condensatieprobleem bij zwembad (Bouwwereld)

Afbeeldingen o.m. Rockwool en Warmteplan.

Zie ook bijvoorbeeld dampscherm, dampstroom, koud dak, dubbel glas.

Eng. condensation