bois cordé, stammetjeshuis

Une maison de bois cordé is te omschrijven als een huis met muren die gemetseld zijn met open haardhout (haardhouthuis, stammetjeshuis). 
De houtblokken worden meestal dwars op de dikte van de muur geplaatst zodat de kopse kanten zichtbaar zijn, zowel van buiten- en als van binnenshuis. Voordeel van dit type metselwerk is dat zo goed als iedereen het kan uitvoeren. In het Frans wordt dat een huis voor auto-construction (zelfbouw) genoemd.

Bij voorkeur wordt een verscheidenheid aan goed droge, gehakte stammetjes gebruikt om een dikke muur te verkrijgen. De stammetjes moeten op minstens 40 cm lengte worden gezaagd; dat lijkt vrij lang en is wellicht nodig voor de stabiliteit van de muur. Oude stammetjes schijnen het beste te zijn, omdat die hebben kunnen "werken" en dus minder zullen krimpen en uitzetten in de muur. Uiteraard mag het hout nog niet aan het vergaan zijn, wat bij oud open haardhout nog wel eens het geval is.
De metselspecie is vaak een mengsel van zand, cement, kalk en zaagsel (houtmeel); de muur bevat ca. 50% mortel en ca. 50% stammetjes. Soms steken de houtblokken iets uit de muur, waarschijnlijk uit architectonische overwegingen. 
Door de methode en de dikte van de muren schijnt in veel gevallen geen extra isolatie nodig te zijn... En over doorslag van vocht zijn geen gegevens bekend...


bois cordé, metselverband van haardhout: 


bois cordé, metselverband met houten haardblokken, maison de bois cordé, mur buches cordé (ecologie appliquée):


De term is bois cordé is (nog) Frans, waarschijnlijk omdat deze metselmethode in o.m. Canada, Frankrijk en België wordt toegepast, vooral in het milieuvriendelijke circuit. Bois cordé betekent zoiets als "hout door het hart gezaagd", d.w.z. in kleine stammetjes gezaagd.

Zie allerlei metselverbanden.
Verg. ecologisch bouwen.

Eng. cord wood, firewood