home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


zwelmortel

 

zwelmortel

Zwelmortel is een expanderende gietmortel waardoor de krimp uiteindelijk nul is of de mortel zelfs iets uitzet. "Zwelmortel is een kant en klaar mengsel van portlandcement, fijn kwartszand en chemische toeslagstoffen."

Doel van zwelmortel
- De expanderende mortel zorgt ervoor dat de krimp door droging van het beton wordt tegengegaan door als mortel enigszins uit te zetten.
- Door zwelmortel onder een kolom, wand o.d. aan te brengen worden de krachten van kolom, wand o.d. over het volle vlak naar de onderliggende constructie afgevoerd. 
- Bij juiste plaatsing worden ook kleinere kieren kunnen afgedicht, wat beter is voor de luchtdichtheid van een gebouw (denk aan BENG).

Let op: 
- Er zijn verschillende soorten zwelmortel, elk met eigen karakteristieken en toepassingen. De gegevens in de tabel zijn van de leveranciers; het ontbreken van bijvoorbeeld toepassingen betekent niet onmiddellijk dat die soort zwelmortel daar niet voor geschikt is; gegevens veranderen ook nog wel eens. Vraag daarom e.e.a. na bij de leverancier wanneer u een zwelmortel wilt toepassen.
- Er is een "snel verhardend en expanderend afdichtingsmiddel dat onmiddellijk alle scheuren, barsten en lekken dicht", bijvoorbeeld bij lekkage van een kelder (Waterdruk-stop van Aquaplan). Het is een cementproduct, dus als zwel"mortel" te beschouwen.


zwelmortel fabrikant of leverancier;
max. belasting na 24 uur

toepassing en eigenschappen
Pagel 
V14/10 of /40 of /80
druksterkte >= 45 N/mm2
(na 90 dagen >= 80)
toepassingen:
- ondersabelen kolom (vullen opening tussen een betonnen kolom en een betonnen vloer goed aan te laten sluiten)
- ondersabelen van staal- en betonconstructies, fixatoren, railplaten, brugopleggingen, betonnen prefab-delen, geluidsschermen
- verankeren van draadeinden en ankers in beton
- voegvulling voor prefab beton, ook verticaal
- vullen van voegen tussen prefab-elementen, funderingen
eigenschappen:
- krimpvrij (volumetoename na 24 uur 0,1%; na verharding krimp max. 0,1% namelijk 1 mm/m)
- korrelgrootte 0-1 mm (Pagel V14/10), 0-4 mm (Pagel V14/40), 0-8 mm (Pagel V14/80)
- laagdikte 10-30 mm (Pagel V14/10), 20-70 mm (Pagel V14/40), 50-100 mm (Pagel V14/80)
- waterdicht, oliebestendig, vorst- en dooizoutbestendig
- opname en doorgave van belasting: verticale lasten, windlast enz.
- aangieten en vullen van machines, staalconstructies, rails, windmolens, bruggen en viaducten
- uitvullen van toleranties, afsluiting tegen ongedierte
- te verwerken met de mortelpomp?
- verwerkingstijd ca. 45 minuten
- verwerken in een omgeving tussen 5 en 35 graden C
- o.m. verkrijgbaar via Mavotrans
Remmers
Betofix HQ3
druksterkte > 50 N/mm2
(na 90 dagen >= 100)
toepassingen
- gieten en ondersabelen van machines, staalconstructies, rails, windmolens, brughoofden
- vullen voegen tussen prefabelementen n keldervloeren
- geiten van kolommen in kokerfundamenten
- kleinschalige betonreparatie
- uitvullen van toleranties
- afsluiting tegen ongedierte
eigenschappen:
- krimpvrij
- hoge beginsterkte en eindsterkte
- zeer snelle verharding
- waterdicht
- vorst-dooizoutbestendig
- corrosieremmend
- voor binnen en buiten
Fermacell
druksterkte >= 10 N/mm2
toepassingen:
- vullen van spleten tussen houtskeletwanden en vloerplaten (bij houtskeletwanden mag de te overbruggen ruimte tussen wand en vloer max. 40 mm zijn)
- korrelgrootte 0-2 mm
- laagdikte 5-40 mm (Fermacell)
eigenschappen:
-
krimpvrij
- volumetoename na 2 uren, afhankelijk van de omgevingstoestand 
- na uitharding weer- en vochtbestendig
- uitvullen van toleranties, afsluiting tegen ongedierte
- te verwerken met de mortelpomp
- verwerkingstijd ca. 0,5 uur
- verwerken in een omgeving > 5 graden C
ACW
druksterkte?
toepassingen:
- gaten vullen in beton; na uitharden volledig afgedicht
eigenschappen:
- zwelt 3 à 3,5 % (!); vrije uitzetting
- het zwellen begint direct na het aanmaken en houdt ongeveer een uur aan
- ook bij het verharden krimpt het materiaal niet
Aquaplan
Waterdruk-stop
druksterkte?
toepassingen:
- vooral: te gebruiken voor scheuren, voegen, barsten en openingen in beton en metselwerk zoals kelders, vijvers, rioleringen, zwembaden en funderingen
- dicht lekken en naden
- afdichten van hoeken en voegen tussen ondergrondse muren en de vloerplaat onderhevig aan waterdruk
- muurvast verankeren van bouten, leidingen en metalen stukken in steen en beton
eigenschappen:
- droogt zeer snel
- werkt zelfs onder hoge druk
- verwerken bij een termparuut van omgeving en ondergrond > 5 graden C
- zie verder bij waterdichting


Aanbrengen (gegevens van Remmers, maar vermoedelijk geldt dit voor de meeste zwelmortels en gietmortels)
"De ondergrond dient schoon, stevig en draagkrachtig te zijn en verzadigd te zijn voorgenat. Op de te repareren c.q. te behandelen ondergronden mag geen water staan. Losse en hechtingsverminderende delen, zoals cementhuid, dient u door stralen of iets dergelijks te verwijderen. Bovendien dient de ondergrond een voldoende ruwheid te bezitten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de korrel in het beton van het behandelde oppervlak zichtbaar is. De slijtvastheid van de ondergrond dient tenminste 1,5 N/mm² te bedragen." 


zwelmortel voor ondersabelen van een zware machine (pagel v14):


zwelmortel als "bevestiger" bij ankers in beton (pagel v14/40): 


zwelmortel als voegmiddel bij zware stenen (pagel v14/40): 


zwelmortel om stelruimte bij houtskeletbouw te vullen (fermacell):


Documentatie

- Zwelmortel Pagel 

- Zwelmortel Remmers Betofix HQ3

- Zwelmortel Fermacell

- Zwelmortel Aquaplan Waterdruk-stop

- Zwelmiddel voor mortel en beton (MC-Bouwchemie)


Eng. expanding mortar;
Du. Quellmörtel
Fr. mortier expansif