home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


vca, vgm, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

 

VCA

VCA staat oorspronkelijk voor Veiligheidschecklist Aannemers, tegenwoordig voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers ofwel VGM CA (wat ook weer VCA wordt). 
"VCA biedt vaak een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of vult deze aan. VCA is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden plaats op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties."

"Een VCA-gecertificeerde aannemer voldoet aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet. Speciaal voor opdrachtgevers is de Veiligheids Checklist Opdrachtgevers (VCO) ontwikkeld."

Een opdrachtgever kan eisen dat de aannemer uitsluitend VCA-gecertificeerd personeel aan het werk laat.

Er zijn verschillende vormen van VCA: 
- VCA*: "gericht op de directe beheersing van de VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer"
- VCA**: "gericht op de directe beheersing van de VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement" 
- VCA Petrochemie: "gericht op de directe beheersing van de VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer , alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement, alsmede op de specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie". 

Documentatie
- VGM checklist Aannemers (van VCA)

Met dank aan VCA

Verg. andere manieren van veiligheid zoals arbo, gevolgklasse, HACCP, leihaak, Nominale ProtectieFactor (NPF, over het gebruik van maskers e.d.), overdimensionering, rookcompartiment, Technical Inspection Service (TIS), valbeveiliging, veilige werklast, veiligheidshaak, Volandis, waarschuwingsplicht, WBDBO, zeeg.