home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


arbo

 

arbo

Arbo is een verkorting van het woord arbeidsomstandigheden. De zogenoemde Arbowet verplicht bedrijven in de bouw (en andere bedrijfstakken) maatregelen te nemen om veiligheidsrisico's voor werknemers te beperken. De Arbowet, maar ook bijvoorbeeld het Bouwbesluit, bevat doelvoorschriften; hoe dat doel te bereiken is, wordt aan (markt)partijen overgelaten.
"De Arbocatalogus is een hulpmiddel om aantoonbaar aan de wettelijke eisen te voldoen.""In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. Bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau." Een voorbeeld is de Arbocatalogus Afbouw vloerenlegger gietvloer/anhydriet.
Voor de bouw is er tevens het samenwerkingsverband Volandis ("het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector").

Eigenlijk zou Safety-by-Design leidend moeten zijn: al bij het ontwerp moet de veiligheid van bouwers en gebruikers bij alle fysieke processen in de bouw voorop staan. Zover is het vaak nog niet.
Wel is er een aantal verplichtingen voor bedrijven in de bouw, waarvan de belangrijkste zijn:
- Het opstellen van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), in principe wordt deze maar eenmaal uitgevoerd. De risico's en de maatregelen die het bedrijf neemt om deze risico's op te heffen of te beperken, worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak wordt eenmaal per jaar herzien en besproken met de werknemers (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging). 
Brochure over de RI&E van Nieuwhuis Consult
.
- Voor bouwprojecten waarvan de aanneemsom meer dan ca. 350.000 euro bedraagt dient o.m. een Veiligheids- en Gezondsheidsplan (V&G-plan) gemaakt te worden. "Voor bouwprojecten waar meerdere partijen samenwerken en voor risicovolle bouwprojecten moet een V&G-plan worden opgesteld. Hierin staan de afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid die tussen de verschillende partijen zijn vastgelegd. Het V&G-plan moet een RI&E bevatten van de werkzaamheden op het project. Deze verplichting is vastgelegd in het Arbobesluit artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan." 

Het Arboportaal heeft ook een V&G-planner beschikbaar.
- Opmerking: "Veiligheid is een onderdeel van het arbeidsrecht. Dit houdt in dat werkgever en werknemer onderling afspraken kunnen maken. Wanneer dit niet gebeurt, gelden de algemene regels (de Arbowet)." Die onderlinge afspraken moeten wel minimaal voldoen aan de algemene regels.


arbo-gerelateerd bord (foto joostdevree):


pleidooi voor veiliger werken bij de hoogovens, "onveilig werken kost vele zerken" (zeer lang geleden, hoogovens ijmuiden):


Zie de Arbo-site (Arboportaal) en Volandis.

Eng. working conditions regulation(s)