home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


Rw-waarde

 

Rw-waarde

De Rw-waarde of Sound Reduction Index (SRI) is een internationale grootheid die in één getal de geluidsisolatie aangeeft. Omdat de (lucht)geluidsisolatie van een bouwcomponent afhankelijk is van de frequentie van dat geluid en we niet een veelheid aan waarden willen weten, is de Rw-waarde geschapen: een ééngetalsaanduiding van de gewogen mate van isolatie van geluid. *) 
De eenheid van de Rw-waarde is dB.
Hoe hoger Rw, hoe beter isolerend het bouwelement. 

Er is ook een R'w-waarde: hierbij wordt ook geluidsoverdracht van flankerende objecten meegenomen.

Er is ook een Rw(C; Ctr) waarde:
- C en Ctr zijn correctiefactoren voor geluid met relatief hoge frequenties (bijvoorbeeld snelwegverkeer en treinverkeer), respectievelijk voor geluid met relatief lage frequenties (bijvoorbeeld stadsverkeer)
- de term C vertegenwoordigt het omgevingsgeluid dat overeenstemt met de oude benaming "roze geluid"
- de term Ctr vertegenwoordigt het geluid dat afkomstig is van wegverkeer in de omgeving (geluid dat overeenkomt met de oude benaming "weglawaai")
Voorbeelden Rw en C en Ctr (met dank aan Acoustix akoestisch paneel):
- in het geval van buurtlawaai tussen twee woningen bedraagt de index: RA = Rw + C
- in het geval van buitengeluid dat afkomstig is van stadsverkeer, bedraagt de index: RA,tr = Rw + Ctr
- de akoestische isolatiewinst Δ(Rw + C) of Δ(Rw + Ctr) is het verschil tussen de index van de naakte wand en de index van dezelfde wand die bekleed is met een isolatiemate-riaal dat erop is aangebracht.

Rw-waarde en hoorbaarheid

Rw [dB] **) hoorbaarheid subjectieve beoordeling
< 35 een normaal gesprek kan eenvoudig worden gevolgd extreem slecht
35-40 een gesprek met stemverheffing kan worden gehoord, maar niet gemakkelijk worden verstaan; 
een normaal gesprek kan nauwelijks worden verstaan
zeer slecht
40-45 een gesprek met stemverheffing kan worden gehoord, maar niet gemakkelijk worden verstaan; 
een normaal gesprek kan niet worden verstaan
slecht
45-50 een gesprek met stemverheffing kan nog juist worden waargenomen;
een normaal gesprek kan niet worden waargenomen
matig
50-55 luide geluiden kunnen worden waargenomen redelijk
> 55 zeer luide geluiden kunnen worden waargenomen goed


Zie verder bij geluidsisolatie.

Verg. R-waarde (de warmteweerstand, warmte-isolatie). Let op: de Rw-waarde is dus niet de omgekeerde van de Uw-waarde (Uwindow ofwel de warmte-isolatie van glas, frame en kozijn).

Eng. Sound Reduction Index, Weighted Sound Isolation Index

*) Methode (met dank aan Sonus raadgevende ingenieurs):
"De bepaling van Rw (Sound Reduction Index) wordt beschreven in ISO 717. De gemeten geluidisolatie-index in tertsbanden dient te worden vergeleken met een referentiecurve. Deze curve wordt verticaal verschoven totdat het gemiddelde van de zogenaamde 'unfavourable deviations' (onderschrijdingen van werkelijke ten opzichte van referentiecurve) maximaal is, maar niet meer dan 2 dB. De waarde van de referentiecurve bij 500 Hz is dan de gewogen geluidisolatie Rw."
**) De DnT,A,k-waarde is 2 hoger dan de Rw-waarde.