home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


zichtbeton, schoonbeton

 

zichtbeton

Ook: schoonbeton. Zichtbeton is beton dat in het zicht blijft; vaak is dit egaler en gladder dan "normaal" beton. Zie verder bij schoonbeton, hoewel gevoelsmatig schoonbeton nog iets fraaier van uiterlijk is (gladder, minder kleurverschillen e.d.) en er bij de term schoonbeton meer mogelijkheden lijken te zijn wat betreft afwerkingen (oppervlak met een structuur e.d.).


zichtbeton:


Eng. exposed concrete; schoonbeton is facing concrete