home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


metselsteen

 

metselsteen

Metselstenen zijn al of niet gebakken stenen, blokken of elementen waarmee al of niet dragende binnen- of buitenmuren gemaakt kunnen worden.
Metselstenen zijn bijvoorbeeld gefabriceerd van:
- klei, de baksteen
- kalkzandsteen in de vorm van stenen, blokken of elementen, niet-gebakken kunststeen
- beton, steen of blok
- cellenbeton, meestal rechthoekig blok
- gips, blok van natuurgips
- argex-korrels
- glas, blok, meestal vierkant
- leem.

Metselwerk is de algemene term voor boustenen die gemetseld zijn.

Warmtegeleidingscoëfficiënt, soortelijke warmte, dichtheid, warmtecapaciteit, dampdiffusie en brandklasse van een aantal materialen.

De term metselen is een afleiding van maetse, metse (huizenbouwer, metselaar), dat ontleend is aan het middeleeuws Latijnse matio, machio (id)'; dit Latijnse woord gaat, evenals het Frans maçon (id.), terug op het Frankische makjo, een gerelateerd aan het werkwoord "maken". Bron Etymologiebank.

Eng. building brick; metselwerk is brickwork, masonry