home  

discl. / İ, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


metselsteen

 

metselsteen

Metselstenen zijn al of niet gebakken stenen, blokken of elementen waarmee al of niet dragende binnen- of buitenmuren gemaakt kunnen worden.
Metselstenen zijn bijvoorbeeld gefabriceerd van:
- klei, de baksteen
- kalkzandsteen in de vorm van stenen, blokken of elementen, niet-gebakken kunststeen
- beton, steen of blok
- cellenbeton, meestal rechthoekig blok
- gips, blok van natuurgips
- argex-korrels
- glas, blok, meestal vierkant
- leem.

De term metselen is een afleiding van maetse, metse (huizenbouwer, metselaar), dat ontleend is aan het middeleeuws Latijnse matio, machio (id)'; dit Latijnse woord gaat, evenals het Frans maçon (id.), terug op het Frankische makjo, een gerelateerd aan het werkwoord "maken". Bron Etymologiebank.

Eng. building brick; metselwerk is brickwork, masonry