home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


warmtewand

 

warmtewand

Voor wandverwarming kan een speciale warmtewandsteen toegepast worden, een vrij holle steen om verwarmingsleidingen (flexibele waterleidingen) door te voeren. 
Ook kan een warmtewand bestaan uit leidingen die ingefreesd zijn in kalkzandsteen. Verder is het mogelijk een warmtewand te maken door een betonwand uit te frezen en er de verwarmingsleidingen in aan te brengen. Bij eco-woningen kunnen de leidingen op de wand worden aangebracht en afgedekt worden met leem.
Om warmteverlies door luchtholten te vermijden dient de muur afgewerkt te worden met pleisterwerk, dus niet met (isolerend) plaatmateriaal.
Voor verkoeling i.p.v. verwarming kan in de zomer koud water door de leidingen stromen i.p.v. warm water.

Een warmtewand kan worden gecombineerd met vloerverwarming.


warmtewand;
klik voor groter (wth vloerverwarming):


warmtewand in kalkzandsteen (wth vloerverwarming):


een warmtewand met holle stenen (wienerberger):


Zie ook bij warmtepomp.