home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kreupele stijl

 

kreupele stijl

Ook, soms: kappoot, kapstijl. Een kreupele stijl is een houten balk die toegepast wordt bij bijvoorbeeld een verbeterd Hollands spant. De kreupele stijl brengt (een groot deel van) de belasting van het spant over op de vloerconstructie (op de kapbalken of zolderbalken, dus op de vloerbalken) en niet op de muurplaat en voorkomt hiermee het "spatten" van de muur.

Het "spatten" van de kreupele stijl (naar buiten, naar de muur toe bewegen) wordt vermeden door de kreupele stijl tegen te houden:
- door een slof (de slof of het sleestuk brengt de druk bij voorkeur over naar meer vloerbalken)
- door de kreupele stijl in te kepen in de vloerbalk (de kreupele stijl drukt via een zogenoemde "tand" direct in en tegen de vloerbalk).

De verbinding van de kreupele stijl aan het spantbeen en de vloerbalk:
- via een zogenoemde "tand" (kreupele stijl steekt schuin in vloerbalk en spantbeen)
- via loef en voorloef (ze grijpen gedeeltelijk in elkaar, zie afbeelding verderop) 
- kreupele stijl in de vorm van twee planken (aan weerszijden van blokkeel en spantbeen, zie trekplaat) en bij de vloerbalk getand of via een slof).
Daarnaast wordt met pen-en-gat of bout-en-moer de verbinding gezekerd.


plaats van de kreupele stijl bij een verbeterd hollands spant; de kreupele stijl wordt tegengehouden door een slof:


kreupele stijl (de schuingeplaatste balk rechts) wordt ingekeept;
verankering zolderbalk en blokkeel aan muuranker: twee ankerveren worden door één schieter gekoppeld; de schieter is bovenaan omgebogen om de bakgoot te verstevigen (uit boek houtconstructies zwiers, 1920):


loef en voorloef (boek houtconstructies zwiers, 1920):


Zie eventueel verder bij slof en bij kapconstructies (figuur B).
Verg. krommer.

Eng. brace, strut