home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kantelnok

 

kantelnok

In het kader van brandcompartimentering is het belangrijk te voorkomen dat bij bezwijken van de draagconstructie in de brandruimte de constructie van het aangrenzende compartiment wordt meegetrokken en daardoor eveneens bezwijkt. Om ervoor te zorgen dat de ligger bij brand de brandwand niet meetrekt, worden de liggers op een kantelnok geplaatst: bij buigen of bezwijken door brand kan de ligger vrij kantelen ten opzichte van het draaipunt bij de kantelnok.
 
De kantelnok is gelast op een console aan de brandwand. Console, nok, "nokoksel" aan de onderzijde van de ligger en de ligger ter plaatse van de brandwand moeten zo geconstrueerd zijn dat de ligger werkelijk  vrij kan kantelen zonder brandwand te beschadigen. 

De kantelnok is een eenvoudige, constructief heldere oplossing voor het probleem dat brandwanden bij brand worden "meegetrokken".

Andere zichzelf opofferende beveiligingsmaterialen in dit verband zijn de breekbout en het smeltanker (voor brandbeveiliging bij wanden).

kantelnok, bij brandwanden (xella):


kantelnok, situatieschets;
klik voor groter (brandveilig met staal):


Documentatie
- Slimme nok

Naast de betekenis van "het hoogste punt van een dak of de bovenste liggende balk van een dakconstructie" is de nok ook het "uiterste punt"; bron Etymologiebank.

Met dank aan o.m. ir. Van Gorp en Van Stipdonk (Brandveilig met staal).

Vergelijkbare beveiligingsmechanismen zijn breekbout, kantelnok (voor beveiliging bij liggers), smeltanker, (smelt)zekering.

Verg. stelnok, tweede draagweg.