home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


hop-dobber

 

hop-dobber

De Hop-dobber is een speciale, aangepaste stortbuis met drijflichaam voor het storten van onderwaterbeton. Met de Hop-dobber kan de onderwaterbetonvloer vrij nauwkeurig worden gestort, zowel wat betreft de uiteindelijke samenstelling van het beton onder water als de hoogte van de vloer. Onderwaterbeton wordt o.m. toegepast bij bouwkuipen van grotere bouwwerken.

De "dobber" ontstaat door het drijflichaam aan de stortbuis. Het drijflichaam moet de stortbuis een geringe naar beneden gerichte kracht geven zodat de stortopening iets in het al gestorte onderwaterbeton rust en er geen water bijkomt; wanneer er water bij het beton komt, kunnen er insluitingen ontstaan van water en kan het beton ontmengen door uitspoeling. De onderzijde van de stortbuis laat men tot maximaal 10 cm van de werkvloer zakken, d.w.z. net boven de onderwapening. Al stortend "drijft" de trechterpijp als een dobber omhoog. Op de trechterpijp staan maatstrepen zodat men de hoogte van de gestorte vloer weet. Met de rolbrug wordt de Hop-dobber verplaatst waardoor de vloer gelijkmatig aangebracht kan worden.

De methode berust op het hydraulisch evenwicht tussen de waterkolom en de kolom betonspecie in de stortbuis. Omdat beton zwaarder is dan water zal het beton in de stortbuis op ca. 0,4-0,5 van de waterhoogte komen; door vertraging in het verevenen van de drukken en door de wrijving langs de stortkoker, is de kolom betonspecie iets groter dan de theoretische 0,4 van de waterhoogte (h/2 in de tekening).
Door het evenwicht is het storten goed te regelen, met slechts een 5 à 10 cm verschil per stortstrook. De strook die het storten beslaat, is ca. 160 cm.
De diameter van de stortbuis is afhankelijk van de waterhoogte van het werk, de korrelgrootte van het toeslagmateriaal en de snelheid waarmee gestort wordt; vaak is dat ca. 35 cm.

Om vermengen van water en beton tijdens de start van de stort te vermijden, worden als eerste gummiballen in de stortkoker gebracht zodat het eerste beton nauwelijks met water in aanraking komt. Wanneer het werk zijn einde nadert, wordt water in de stortbuis gepompt waardoor het evenwicht hydraulisch wordt verstoord en de laatste betonspecie wordt gestort. 

De werkvloer voor het te storten onderwaterbeton is bij voorkeur grind omdat grind met een (andere) stortbuis zeer vlak is te storten; die starre stortbuis voor het grind kan worden bevestigd aan de wagen van de rolbrug.


schema en stortstroken van de hop-dobber, met trechter, rolbrug, drijflichaam, onderwaterbeton, grind en stortstroken;
klik voor groter:


De Hop-dobber is vernoemd naar de "stortdobber" die sinds 1980 toegepast is door ing. G.P. Hop.

Tekst gedeeltelijk en afbeelding uit het boek "Betonbouw deel 4, Berekenen, Dimensioneren, Constructie", Academia Press, van ir. arch. J. Ritzen.