home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


ontmengen, ontmenging

 

ontmengen

Ontmengen is het scheiden van de samenstellende bestanddelen van een betonspecie

Oorzaken van ontmenging van betonspecie zijn bijvoorbeeld:
- transport (schokken, bijvoorbeeld bij gebruik van een transportband; bij transport met een truckmixer is de kans op ontmengen klein)
- een te hoog watergehalte (hulpstoffen en watergehalte moeten goed op elkaar afgestemd zijn)
- overmatig verdichten (trillen)
- door (overmatige) wapening (kan de grove fractie blokkeren).

Zie ook verzanden, grindnest.

Eng. to segragate; ontmenging is segregation