home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


hars

 

hars

Hars is een organische vaste of half-vloeibare, vaak kleverige verbinding die meestal lichtgelig en doorschijnend is, onoplosbaar is in water, geen of weinig neiging heeft tot kristalliseren, mogelijk kan gaan vloeien als het aan spanningen wordt onderworpen. Hars is onoplosbaar in water, maar oplosbaar in o.m. alcohol en vetten. 

Men onderscheidt natuurhars en kunsthars (polyurethaanhars, epoxyhars). Natuurhars wordt uitgescheiden door bijvoorbeeld naaldbomen (pinus). "Kunstharsen worden gefabriceerd door polymerisatie of polycondensatie; zij kunnen thermoplastisch en thermohardend zijn. 
Thermoplasten zijn bijvoorbeeld cellulosenitraat- en celluloseacetaatharsen, vinylpolymeren (o.m. pvc), acrylpolymeren, styreenpolymeren, polyamiden, polycarbonaten.
Thermoharders zijn bijvoorbeeld fenoplasten (fenolformaldehyden), alkydharsen, siliconharsen, epoxyharsen (bron Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie)."
Polyesters kunnen zowel thermoplasten als thermoharders zijn.

Harsen worden toegepast voor:
- zalven
- verven, vernissen, dispersies, inkten e.d.
- als bestanddeel van composieten
- als giethars.

Het bekendst is de hars van naaldbomen en de hars die uiteindelijk barnsteen is geworden (een fossiel).
Terpentijn is hars in een etherische olie. Terpentine is als destillaat van aardolie de kunstmatige variant van terpentijn.


winning van natuurlijke hars in portugal: "een inkeping in de bast krijgt een metalen plaatje, waarlangs de hars in potjes stroomt":


De term hars (boomsap, kleverig sap uit bomen) is een vroege ontlening aan het Oud- of Middelhoogduits harz (hars); de verdere herkomst is volledig onbekend; bron Etymologiebank.

Zie ook bijvoorbeeld Trespa, betonstuc.

Eng. resin; (ook, specifiek bij naaldhout) pitch; kunsthars is synthetic resin