home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


dispersie, verstrooiing, kleurschifting

 

dispersie

1. Dispersie is het verschijnsel dat vaste deeltjes in een vloeistof gelijkmatig verdeeld zijn. Meestal gaat het om zeer fijne deeltjes, bijvoorbeeld bindmiddelbolletjes in dispersieverf (een watergedragen verf waarbij bijvoorbeeld acrylaat of latex in dispersie aanwezig is).
Eigenlijk is dispersie niet alleen van toepassing bij vloeistoffen maar ook bij vaste stoffen en gassen; daar lijkt de term echter minder gebruikelijk te zijn, in ieder geval in de bouwwereld.

Bij chape wordt een dispersiemiddel toegepast met als doel:
- de waterfractie van de specie te verminderen
- een homogenere massa 
- betere geleidbaarheid van de chape (bij vloerverwarming).
Het dispersiemiddel vervangt dus een deel van het water en moet gelijkmatig door de specie worden gemengd.

De term dispersie is afkomstig van het Latijnse dispersio (verstrooiing), van dispergere (verstrooien); bron Etymologiebank.

De term suspensie is vergelijkbaar met dispersie. Een suspensie bevat waarschijnlijk kleinere deeltjes dan een dispersie. De vaste deeltjes in een suspensie zijn wel groter dan 0,2 micrometer; wanneer de deeltjes kleiner zijn 0,2 micrometer, dan wordt gesproken over een colloïdale oplossing of een sol.

Zie ook PCM.
Eng. dispersion; dispersiemiddel is dispersant, dispersing agent, deflocculant


2. Dispersie is de kleurschifting die optreedt bij het zonlicht bij regenachtig weer met als resultaat een regenboog, of als wit licht door een prisma valt. 


3. Dispersie is de akoestiek het verschijnsel dat een golf doorlopend van vorm verandert als die uit verschillende golflengten bestaat (die alle hun eigen voortplantingssnelheid hebben).


3. Dispersie is de geografie het verschijnsel van verspreide bewoning, bijvoorbeeld door een bergketen.

Met dank aan Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.