home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


warmtestroom, wamteweerstand

 

warmtestroom, warmteverlies

De warmtestroom is de hoeveelheid warmte die van de ene plaats naar de andere overgaat. Dit begrip uit de thermodynamica wordt o.m. gebruikt bij het bepalen van de warmte die bij een constructie verloren gaat, bijvoorbeeld bij een muur of dak.

De warmtestroom is het afhankelijk is van:
- het temperatuursverschil (delta T, tussen binnen en buiten, hoe groter het temperatuurverschil des te groter het warmteverlies)
- de grootte van het oppervlak (hoe groter de oppervlakte des te groter het warmteverlies)
- de tijdsduur dat er warmte stroomt (hoe langer het stationaire temperatuurverloop duurt des te groter het warmteverlies)
- de warmteweerstand van de constructie (R-waarde, hoe kleiner de warmteweerstand des te groter het warmteverlies). 

In formule wordt dit: Q = A * h * ΔT / R [uitgedrukt in Wh]

In het wat oude voorbeeld dat bij berekening van de warmteweerstand staat vermeld (zie bij R-waarde) is de warmtestroom, uitgaande van een muurvlak van 22 m2, een stationaire tijd van 10 uur, een temperatuurverschil van 20 graden en de berekende Rc-waarde van 4,8 m2K/W:

Q = (22 m2 * 10 uur * 20 graden K) / (4,8 W/m2K) = 917 Wh ofwel ca. 0,9 kWh (uitgedrukt in MJ is dit 3,3 MJ, want 1 kWh is gelijk aan 3,6 MJ).

Temperatuurverdeling
Het temperatuurverschil in het voorbeeld tussen "binnen" en "buiten" is 20 graden Celsius. omdat het temperatuurverloop in de constructie evenredig is met de warmteweerstand, kan het temperatuurverschil per constructielaag eenvoudig bepaald worden: 

ΔTdeel = (Rdeel / Rgeheel) * ΔTgeheel.

Documentatie
- Eenvoudige berekeningen R-waarde als de warmtestroom (het warmteverlies) bekend is

- Stap voor stap berekeningen warmteverliezen e.d.
duidelijke warmteverliesberekening met uitleg van de berekeningen (Excel-sheet van Steven van Lier)


Zie ook warmtegeleiding (warmteoverdracht).

Eng. heat flow, heat transmission