home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


betonsoort

 

betonsoort

Het type beton dat nodig is voor een bepaalde toepassing. Moderne betonsoorten kunnen worden onderverdeeld in de vier soorten:

- snel verhardend beton
Dit is beton met een versnelde sterkteontwikkeling. In de regel zal dit betekenen dat ook de eindsterkte hoger ligt. Voor constructies die ontworpen zijn in de sterkteklassen C25 en C35 is het mogelijk de ontkistingstijd kunstmatig te verkorten tot 1 dag. Snel verhardend beton kan niet worden toegepast als alternatief voor traditioneel beton voor schoonwerk, voorgespannen constructies en hogere milieuklassen dan 2.

- verdichtingsvrij beton
Dit is beton dat zonder verdichten kan worden gestort. De verwerkbaarheid is niet gekoppeld aan een bepaalde sterkteklasse. Het toepassen van verdichtingsvrij beton als alternatief voor traditioneel beton voor schoonwerk is niet meer mogelijk.

- verdichtingsvrij snel verhardend beton
Dit is beton met een versnelde sterktentwikkeling dat zonder verdichten kan worden gestort. Voor constructies die ontworpen zijn in de sterkteklassen C25 en C35 is het mogelijk de ontkistingstijd te verkorten tot 1 dag. Verdichtingsvrij snel verhardend beton kan niet worden toegepast als alternatief voor traditioneel beton voor schoonwerk, voorgespannen constructies en hogere milieuklassen dan 2.

- zelfverdichtend beton
Zelfverdichtend beton is extreem vloeibare betonspecie. Zonder trillen kan zelfverdichtend beton in complexe bekistingen worden gegoten of gepompt. Het kan zowel voor prefab als voor stortklaar beton toegepast worden.

Tekst gedeeltelijk van TU Eindhoven faculteit Bouwkunde.

Verg. cement (en allerlei cementsoorten), aanvangssterkte.

Eng. type(s) of concrete