home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bentonietmat

 

bentonietmat

"Een bentonietmat is samengesteld uit een laag natriumbentoniet, ingesloten tussen twee geotextielen. Het bentoniet en geotextiel zijn verlijmd. De bentonietmat heeft, na hydratatie en onder druk van een bovenbelasting, een waterdoorlatendheid in orde van k < 10^-11 m/sec, dus uiterst gering. Het geotextiel beschermt de bentoniet tegen indringen van wortels of scherpe stenen. De op rol geleverde bentonietmatten zijn gemakkelijk te plaatsen. 

De belangrijkste toepassing van de bentonietmat is voor gebruik als bodemafdichting (bijvoorbeeld tegen kwelwater) en voor de afdekking van afvalstortplaatsen, vaak in combinatie met andere geomembranen uit HDPE. Om een vrijwel absolute dichting te verkrijgen worden de matten toegepast in een meerlagig systeem van kunststof geomembramen en natuurlijke materialen zoals klei en bentoniet. Voordeel van de bentonietmat is verder dat eventuele perforaties dichtzwellen onder invloed van opname van water."

Er zijn bentonietmatten voor horizontale toepassing, bijvoorbeeld Geobent Standard en Bentomat AS, en voor gebruik bij taluds, bijvoorbeeld Geobent Hi-Tec en Bentomat SS.
De foto geheel onder toont de geluidswal aan de A12 tussen De Meern en Vleuten die gevormd is uit 650.000 ton vuilverbrandingsslakken (AEC-bodemas, oude naam AVI-bodemas) waarop een bentonietmat en daaroverheen een geomembraan (geotextiel), drainagemat, geogrid en teelaarde. De drainagemat voert het doorgesijpelde water naar de voet van het talud.


bentonietmat, horizontaal (texion):


bentonietmat voor talud (texion):


bentonietmat als afdichting geluidswal van vuilverbrandingsslakken bij a12 (enviro quality control):


ceco bentonietmatten als dijkbekleding (arnold maassen):


Teksten van Texion Geosynthetica (Geobent), Joosten Kunststoffen (geokunststoffen), Arnold Maassen, Ceco (bentonietmatten), Enviro Quality Control.

Zie ook geolock
Verg. geogrid, geotextiel, waterdichting.

Eng. bentonite mat