home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


avi-bodemas

 

AVI-bodemas 

AVI staat voor AfvalVerbrandingInstallatie. AEC is sinds ca. 2012 de nieuwe naam voor een afvalverbrandingsinstallatie en staat voor AfvalEnergieCentrale. 
De naam afvalverbrandingsinstallatie (AVI) is ca. 2012 gewijzigd in afvalenergiecentrale omdat dat een wat positievere benadering geeft van de materie: doel van het verwerken van niet-recyclebaar afval is er energie uit op te wekken. Om bodemas meer toepassingen te geven, is het nodig deze te zuiveren van een aantal componenten.

Zie verder bij AEC-bodemas / AEC-granulaat.


Eng. afvalverbrandinginstallatie is waste processing plant, waste treatment plant; bodemas is bottom ash