rubbercement

Ook: elastische mortel, latexcement. Rubbercement is een mortel waaraan rubber is toegevoegd om de mortel elastischer te maken (een merknaam was bijvoorbeeld Elcemo). Rubbercementmortel wordt gebruikt bij steenachtige vloeren over bestaande houten vloeren, maar ook bij vloeren met elektrische verwarming of verwarming via warmwaterleidingen (o.m. Thermaflex).

De "mortel" Ardex K60 kan volgens specificaties onder meer worden toegepast voor het egaliseren en uitvlakken bij:
- droge dekvloeren
- verwarmingssystemen met dunne deklaag
- houtspaanplaten, houten vloeren
- metalen ondergronden
- ondergronden met oude, watervaste lijmresten, uitvlakproducten en mortelresten
- calciumsulfaat-, cement-, gietasfaltdekvloeren en terrazzovloeren
- bestaande tegel- en plaatbedekkingen.

Nehobo AB-mortel AB-mortel is een elastische specie die uitzettingsverschillen tussen beton en steen opvangt. AB-mortel wordt gebruikt voor het stellen c.q. plaatsen op steenachtige ondergrond van afdekbanden, raamdorpels, spekbanden, schoorsteenplaten en dakranden.

In bijvoorbeeld een akoestisch dempende vloer kan latexcement gebruikt worden als bindmiddel en waarschijnlijk ook als dempend materiaal (zie geluidsisolatie).


rubbercement op houten vloer (elcemo van pelt-hooykaas):


Documentatie
- Ardex K60 (van Ardex)