home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


spekband, speklaag

 

spekband, speklaag

Een spekband of speklaag is een gevelband, vroeger vaak van natuursteen, als afwisseling in het metselwerk van baksteen. De speklaag is daartoe van een andere kleur dan het metselwerk, vaak een lichtere tint. Tegenwoordig zijn spekbanden vaak uitgevoerd in beton, composiet (kunststeen) of lichter (of donkerder) gekleurd baksteen. 
Architectonisch kan het interessant zijn bijvoorbeeld raamdorpels door te zetten in een spekband met dezelfde kleur en textuur, waarmee (extra) doorlopende lijnen in de gevel ontstaan.

Een spekband met overstek en waterhol kan fungeren als waterlijst.
Gebogen spekbanden zijn mogelijk door gebruik te maken van kleinere bakstenen (kopse kant) of kleinere spekband-delen waardoor de ombuiging gemaakt kan worden. Eventueel kunnen deze stenen of delen op maat worden gezaagd en eventueel kan de staande voeg iets breder worden uitgevoerd als dat in het metselpatroon passend is.

Spekbanden worden niet alleen uit esthetische overwegingen toegepast, de dragende gevelbanden zijn ook dragers van het erboven liggende metselwerk (metselwerkopvang).

Holonite meldt: "Bij het ontwerp van de spekbanden is rekening gehouden met het gewicht zodat de spekbanden eenvoudig verwerkbaar blijven." Waarschijnlijk door een maximale lengte per spekband-deel en omdat de onderzijde niet geheel gevuld is (de opening is onderaan ca. 50 mm dus een halve baksteendiepte).


klik op de meeste afbeeldingen voor groter

betonnen spekband, recht (vebo beton&staal):


betonnen spekband, met overstek en waterhol (vebo beton&staal):


betonnen spekband, met overstek en waterhol en opstand (vebo beton&staal):


composiet spekbanden; minder zwaar omdat onderzijde niet geheel gevuld is (holonite):


locatie van de spekband in het muurvlak (model z, holonite):


ab-mortel voor een goede hechting tussen betonnen spekband en metselwerk (nehobo):


st. lambertuskerk, rosmalen:


detail van speklaag st. lambertuskerk, rosmalen: tufsteen in speklaag met baksteen (stichting orgelkring "hendrik niehoff"):


meer spekbanden van tufsteen, leiden (foto joostdevree):


Zie ook metselverbanden.

Eng. string course, ornamental sandstone band course