oplanger 

Oplanger heeft meer betekenissen:


1. Ook: betonopzetter. Een oplanger is een betonnen opzetstuk dat bij een houten paalfundering z in de grond wordt geheid dat de bovenkant van de houten heipaal altijd onder de laagste grondwaterstand blijft (tegen houtrot). De oplanger is daarmee het verbindingsstuk tussen paal en funderingsbalk. In verband met deze verbinding moeten eventuele horizontale belastingen, momenten, trekbelastingen en schoorstanden (scheve stand van de oplanger) tot een minimum worden beperkt.


betonnen oplanger (betonopzetter) op houten heipaal bij kassenbouw:


oplanger met hijslus, voor tuinbouwkassen:
 


Verg. hoerenjong.

Eng. pile cap


2. Een oplanger is te beschouwen als een metalen verlengstuk van de heimuts waardoor de paal ook dieper de grond in kan worden geslagen. De hardhouten slagprop bevindt zich boven de oplanger en de zachthouten vulling van de heimuts tussen oplanger en heipaal.


heimuts met oplanger; de slagprop is donkerbruin; de vulling is zandkleurig; de geleiding ontbreekt bij deze heimuts met oplanger; de zogenoemde "verlengde heimuts" heeft wl een extra geleiding bij de paalkop (beton constructief prefab):


3. Ook: aanloper, onderspoor, aanloper, aanvelder, opsettel. De oplanger is het verlengstuk van een dakspar waardoor het dakschild doorgetrokken kan worden. Soms wordt de aanloper zelfs doorgetrokken tot in het maaiveld waardoor het dak extra verstevigd wordt en waardoor het dakschild (vrijwel) tot op de grond kan reiken.


de oplanger is aangegeven met nummer 7;
klik voor groter (familie zeldenrijk):


de franse term voor oplanger is o.m coyau;
klik voor groter:


Eng. pole?; Fr. coyau


4. Een oplanger of optopper is een houten verlengstuk van bijvoorbeeld een houten steigerpaal, zie bij optopper.