lichtbeton

Lichtbeton, ook verkrijgbaar in blokken, bestaat uit zand, cement en lichte toeslagmaterialen zoals argex, bims en perliet
Lichtbeton wordt door het poreuze karakter toegepast voor binnenwanden, dragende en niet-dragende; voor gebruik als buitenbladen zou waterdicht mineraal stucwerk aangebracht moeten worden.
Lichtbetonnen blokken zijn in diverse vorm en maten verkrijgbaar, ook bv.als de zogenoemde lock-block van Bia-beton. Ook lichtbetonnen elementen kunnen in kleinere producties worden gefabriceerd (foto's onder): elementdikte 70-240 mm, kubusdruksterkte 8-25 N/mm2, warmtegeleiding 0,74-1,0 (gegevens van de leverancier).

NEN-EN 206-1 benoemt lichtbeton als beton met een volumieke massa van 800-2000 kg/m3.


lichtbeton in blokken (hier het lock-block van bia-beton); klik voor groter:


elementen van heembouw:


Zie ook cellenbeton
Verg. grindbeton.

Eng. lightweight concrete