keermuur, keerwand, grondkering

Een keermuur of keerwand is een muur om de druk van een hoger gelegen bodem of van het water te weerstaan, bijvoorbeeld bij een heuvel, dam of dijk. De huidige benaming is meestal keerwand (i.p.v. keermuur); soms wordt gesproker over grondkering (bij het weerstaan van grond) of waterkering (bij het weerstaan van water).

Keerwanden zijn dus constructies om een niveauverschil in het maaiveld op te vangen. Aan de ene kant van de keerwand is een hoger grond- of waterniveau aanwezig dan aan de andere kant, éénzijdige kering genoemd, waardoor er door de grond- of waterdruk krachten optreden in de keerwand.
De keerwand van het prefab betonnen T- en L-model is eenvoudig op een vlakke ondergrond te plaatsen in het werk, terwijl de stalen damwand ook voor zeer grote projecten gebruikt kan worden.


voorbeeld van een keermuur/keerwand (béton de la lomme):


bezwijkrisico's van keermuren; kantelen, horizontaal glijden, bezwijken op staal, algehele (in)stabiliteit (thesis l-vormige keermuren van eline heemskerk):


bezweken kademuur shin-kang dam, taiwan:


toepassingen van grondkeringen; klik op de afbeelding voor de bestekgenerator van bosch beton:


berekening van de
gronddruk bij een keermuur;
zie bij grondspanning (knb-keramiek):

q = bovenbelasting +
γgrond * h


berekening van de waterdruk bij een keermuur; zie bij grondspanning (knb-keramiek):

q = bovenbelasting + γwater * hwaterkering (het water is links; het water drukt ook verticaal waardoor ook dat deel vermijdt dat de keermuur naar rechts zal "kantelen"):


Er bestaan keerwanden uit beton, T- en L-vormig, opgebouwd uit blokken, van staal (damwanden) en vooral vroeger van metselwerk of hout: 


betonnen T- en L-model (mbs beton):


betonnen "lego"-blok (constar):


betonnen "lego"-blokken  voor verschillende toepassingen (constar):


betonblokken, vol te storten (allan block):

stalen damwand, ook voor grote projecten (arcelor):


metselwerk:


Met dank aan Allan Block, Arcelor, Betonplaza, Bosch Beton, Constar Megablock e.d., MBS Beton, KNB-Keramiek, Keerwand (Bosch Beton).

Eng. retaining wall; L-vormige keermuur is cantilever wall