grindnest

Een grindnest is een holte in het beton waardoor het grind zichtbaar is. (Ongetwijfeld zijn er ook grindnesten die niet direct zichtbaar zijn...) Grindnesten ontstaan als de fijne bestanddelen (cement, zand) zich niet voldoende hebben kunnen binden met het aanwezige water waardoor holtes ontstaan en uitsluitend het grove materiaal achterblijft. Door het uitspoelen van het fijne materiaal en door verdampen van overtollig water blijft het grind over en lijkt het een "grindnest". Grindnesten aan het oppervlak van beton zijn zichtbaar; niet-zichtbare holtes zijn op te sporen door een zogenoemde impuls radar en soms te horen door te kloppen met een hamertje. 
Grindnesten zijn dus niet per definitie opeenhopingen van grind in beton maar dat kan wel voorkomen.

Het gevolg van grindnesten is vaak cosmetisch (aan het oppervlak zichtbare gaten en ontmengend beton), maar geeft wel een indicatie van de kwaliteit van het beton en de manier van werken van de bouwer. In extreme gevallen is er een vermindering van de constructieve waarde. Soms zorgen grindnesten voor lekkages omdat de waterafsluitende eigenschap van het betonnen bouwdeel niet voldoende is.

Er zijn verschillende manieren waarop grindnesten kunnen ontstaan:
- er is niet voldoende verdicht (niet al het water reageert met het cement waardoor na verloop van tijd holtes ontstaan; mogelijk zijn er zelfs luchtzakken in het beton)
- bij het aanmaken van de betonspecie is niet voldoende fijn materiaal gebruikt (niet al het water reageert met het cement)
- de bekisting is gaan lekken (water loopt weg en neemt het fijne materiaal mee)
- de wapening is te dicht opeen aangebracht (het fijne materiaal kan door de smalle openingen, maar het grind niet; het grind hoopt zich op)
- er stond al water in de bekisting (niet al het water reageert met het cement).

Overigens, de kleine holtes aan het oppervlak van beton worden gietgallen genoemd en kunnen ontstaan doordat er lucht wordt ingesloten tussen de bekisting en het gestorte beton (dus door slecht verdichten).


grindnest, ontdaan van het losse materiaal;
klik voor groter:


op zoek naar (meer) grindnesten met behulp van de impuls radar;
klik voor groter:


grindnest aan het oppervlak (rammed earthworks):


Tekst met dank aan o.m. Cement & Beton.

Eng. gravel pocket, honeycomb, rock pocket (Am.)