dragend

Dragend in samenstellingen als "dragende functie", "dragende muur" (dragende wand), "dragende zuil" e.d. betekent dat het voorwerp meewerkt om de dak of verdieping(en) erboven te dragen, anders gezegd: het bouwonderdeel heeft een constructieve functie. Een dragende muur mag dus nooit zonder vervangende constructie worden verwijderd of doorgebroken.

"Dragende muren moeten altijd staan op een gefundeerde en voldoende stijve ondergrond."

Niet-dragende (niet-betonnen) muren komen vaak voor bij betonbouw, waar immers de betonwanden en muren de dragende functie hebben en de overige wanden niet dragend hoeven te zijn. Niet-dragende muren kunnen over het algemeen worden verwijderd zonder constructieve gevolgen. Vaak wordt kalkzandsteen toegepast voor niet-dragende binnenmuren (bepaalde soorten zijn ook geschikt voor dragende binnenmuren).


de kariatiden verbeelden de dragende functie letterlijk
:


kolombekisting voor dragende kolommen (peri):


Dragend heeft uiteraard een relatie met draagkracht. Draagkracht heeft meestal betrekking op de dragende functie van de ondergrond.

Zie ook bijvoorbeeld stapelbouw en skeletbouw.

Eng. loadbearing, supporting