home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


dragline

 

dragline

Ook: sleepschop. Een dragline is een rijdend werktuig met een schepbak dat grote hoeveelheden materiaal (aarde, zand, ijzerhoudende grond, steenkool in dagbouw) kan scheppen en verplaatsen. 

De dragline "werpt" de aan een kabel bevestigde schepbak over een vrij grote afstand, trekt de bak met het bijeengeschraapte materiaal aan een tweede kabel in de richting van de cabine, tilt de bak op en laat het materiaal op de gewenste plaats vallen (in een auto met een laadbak, op een stapel o.d.).

Vroeger werd de dragline ook bij bouwwerkzaamheden gebruikt, voor grondverzet. Waarschijnlijk is dat uit gebruik geraakt in de bouwwereld omdat de dragline vrij omvangrijk is, een groot open terrein nodig heeft, een vrij grove manier van scheppen heeft en alleen naar de cabine toe schept. 
Voor dagbouw, d.w.z. mijnbouw in de open grond, worden in het buitenland de soms zeer grote draglines nog regelmatig toegepast.


dragline werkzaam bij grondverzet:


uit de oude doos:


Verg. dieplepel.

Eng. dragline, dragline excavator