CAR-verzekering

Een aannemer kan voor een bouwproject een CAR-verzekering afsluiten (constructions all risk) om dekking te bieden tegen de financiële gevolgen van schade tijdens de bouw. Soms wordt de CAR-verzekering afgesloten door de opdrachtgever, soms door de opdrachtnemer (aannemer). Een CAR-verzekering kan worden afgesloten voor nieuwbouw maar ook voor renovatie, voor een verbouwing of voor een aanbouw. Het schadebedrag kan gemaximeerd zijn.
"Iedereen die bij de bouw betrokken is, dient verzekerd te zijn: opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemers, architecten, constructeurs en adviseurs."

"Een CAR-verzekering is van kracht tijdens de bouwtermijn. Dit is vanaf het moment dat de eerste voorbereidingen voor de bouw beginnen tot op het moment dat het project is opgeleverd. Vaak wordt in het bestek aangegeven wie de verzekeringnemer is. Regelmatig komt het voor dat aannemers, onderaannemers en installateurs meeverzekerd zijn."
Er bestaan ook doorlopende CAR-verzekeringen zodat niet bij elk bouwproject een nieuwe verzekering moet worden afgesloten.

Eenvoudige voorbeelden van door een CAR-verzekering gedekte schade zijn:
- een metselaar beschadigt een al bestaand raamkozijn van de opdrachtgever
- een elektricien stoot in de badkamer met zijn ladder een spiegel van de klant kapot
- één van de werklui laat een elektrische boor vallen die daardoor defect is.

Let op
Hoewel de naam constructions all risk anders zou doen vermoeden, dekt de CAR-verzekering niet of niet altijd
- de schade die aan eigendommen van derden wordt toegebracht buiten het bouwterrein; daartoe kan een zogenoemde Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) worden afgesloten (de AVB dekt schade toegebracht aan derden en niet aan het bouwwerk zelf) 
- de schade aan het in aanbouw zijnde gebouw zelf.

Bij een CAR zijn dus niet per definitie meeverzekerd de volgende eenvoudige voorbeeldgevallen:
- verf spat op de muur van de buren
- een vrachtwagen met zand beschadigt de tuin van de buren
- een kraan valt op een muur die daarna instort
- door een ontwerpfout bezwijkt een betonnen vloer terwijl die gestort wordt
- door een storm is een deel van de inbouw zijnde muur omgewaaid
- door het heien is een muur van een belendend pand gaan scheuren
- door een diefstal zijn alle cv-ketels ontvreemd.

Al met al reden om de juiste CAR-verzekering te kiezen.

Stichting Keurmerk BouwOké onderscheidt zes secties die te verzekeren zijn en waarvan de eenvoudigste CAR-verzekering uitsluitend sectie 1 omvat.
- Sectie 1 Het werk. Tijdens bouw- en onderhoudstermijn is het werk verzekerd tegen materiële schade, verlies en vernietiging. Diefstal van bouwmaterialen is ook meeverzekerd.
- Sectie 2 Aansprakelijkheid. Deze sectie dekt de aansprakelijkheidsschade die voortvloeit uit de bouwactiviteiten op of nabij de bouwplaats.
- Sectie 3 Bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Hieronder valt de aansprakelijkheid voor schade aan bestaande gebouwen en eigendommen van de opdrachtgever, waarbij alleen een direct verband met de bouwactiviteiten vereist is. Opzichtschade is ook gedekt.
- Sectie 4 Hulpmaterialen. Onder de sectie zijn zaken meeverzekerd die op de bouwplaats aanwezig zijn zonder dat ze permanent in het bouwwerk worden verwerkt, zoals gereedschappen, keten en loodsen.
- Sectie 5. Eigendommen van directie en personeel. Deze sectie verzekert de persoonlijke eigendommen van personen die op de bouwplaats werkzaam zijn.
- Sectie 6. Transport. Deze sectie verzekert het transport van de materialen en goederen naar de bouwplaats.

Documentatie
- Brochure CAR/AVB van BouwOké


Met dank aan o.m. Stichting Keurmerk BouwOké.