betonskelet

Een betonskelet is in de bouw een skelet van gewapend beton. Dit betonnen skelet vormt de draagconstructie van het gebouw. 

Vormen van een betonskelet als draagconstructie:
- een geraamte aan de binnenzijde van het gerede gebouw ("bonen", skelet)
- een geraamte aan de buitenzijde van het gerede gebouw
- het geheel van betonnen vloeren en -wanden.

Meestal is het betonskelet in het werk gestort en zijn de samenstellende delen monoliet met elkaar verbonden tot één stijf geheel.

In 1892 zet hij in Parijs in de Rue Daton een appartementsgebouw neer, waarbij voor de eerste keer in die stad gewapend beton werd toegepast en dat daarom als 'Maison Hennebique' werd aangeduid. Daarna volgt onder meer in 1895 in Tourcoing een fabriek, waarvan het betonnen skelet volledig zichtbaar is. 

"De betonskeletbouw ontstond in 1892 toen de Fransman Hennebique (1842-1921) voor het eerst bij een appartementengebouw gewapend beton toepaste en betonnen kolommen, balken en vloerplaten tot één monoliet geheel werden samengesteld. Na verbeteringen door ijzeren beugels (1893) en gebogen wapening aan de bovenkant bij de steunpunten (1897) ontstond een bouwwijze die, na het verlopen van het patent in 1907, algemeen gangbaar werd. Vooral industriële gebouwen werden van een betonskelet voorzien, waarbij de betonconstructie vaak in het zicht bleef. Voor representatieve gebouwen werd echter een inwendig betonnen skelet toegepast met dragende gevels van metselwerk (eigenlijk verwerpelijk omdat een betonskelet veronderstelt dat het skelet volledig de dragende functie uitoefent). Pas vanaf ca. 1920 werd ook bij deze gebouwen het betonskelet weer in het zicht gebracht, vooral door de architecten van het Functionalisme."


betonskelet systeem hennebique:


betonskelet, renovatie openluchtschool, amsterdam:


betonskelet archiefgebouw thermenmuseum, foto juni 1976 (stichting historische kring het land van herle, tijdschrift editie 1977-10)


betonskelet, (ook) uitwendig, watertoren, hoge rijndijk, leiden, 1908 (redres erfgoedmakelaar):


Verg. houtskeletbouw en eventueel houtbouw.

Eng. concrete framed, concrete skeleton, (soms: skeleton of reinforced concrete)