home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


wrijvingsgetal

 

wrijvingsgetal

Door bij sonderen een kleefmantel te gebruiken en de wrijvingsweerstand te delen door de conusweerstand wordt het wrijvingsgetal verkregen.

De formule is wrijvingsgetal = (fs/qc)* 100%, waarin 

fs = de plaatselijke mantelwrijving in MPa 
qc = de conusweerstand in MPa.

Uit het wrijvingsgetal kan een indicatie van de grondsoort worden afgeleid.

De volgende tabel geeft enige indicatieve waarden (boven het grondwater kunnen grote afwijkingen in genoemde relaties voorkomen).

     
grondsoort conusweerstand [MPa] wrijvingsgetal [%]
grind > 10 0,2 - 0,5
grof zand > 10 0,4 - 0,6
zand > 5 0,6 - 1,0
zand, siltig > 4 0,8 - 1,4
zand, kleiig > 2 1,0 - 2,0
leem 1 - 3 2,0 - 4,0
klei, vast   0 - 8 2,0 - 4,0
klei, matig  0 - 4 3,0 - 5,0
klei, slap   0 - 2 4,0 - 6,0
potklei 2 - 5 5,0 - 7,0
venige klei  0 - 6 5,0 - 8,0
veen 0 - 4 5,0 - 10,0


Met dank aan Sweco (Grontmij) (tabel).

Zie ook bodemonderzoek en Voorbeeld sonderen.