home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


werktekening

 

werktekening

Een werktekening is een technische tekening gemaakt door de architect of aannemer waarop de plannen van de bouw of verbouwing tot in detail zijn uitgewerkt. Meestal wordt hiervoor schaal 1:20 gebruikt. 
Samen met het bestek geeft de werktekening een compleet beeld van hoe het bouwproject eruit zal zien.

Zie eventueel BIM.

Eng. working drawing; (werktekening vaan derden) shop drawing