werktekening

Een werktekening is een technische tekening gemaakt door de architect of aannemer waarop de plannen van de bouw of verbouwing tot in detail zijn uitgewerkt. Meestal wordt hiervoor schaal 1:20 gebruikt. 
Samen met het bestek geeft de werktekening een compleet beeld van hoe het bouwproject eruit zal zien.

Zie eventueel BIM.

Eng. working drawing; (werktekening vaan derden) shop drawing