home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


verzanden

 

verzanden

1. "Verzanden is het door ontmenging van de specie verloren gaan van de juiste verhouding tussen bindmiddel en vulstof." Door te snel drogen van beton kan de toplaag verzanden (nathouden of een curing compound gaan verzanding bij de hydratatie van beton tegen).
Een specifieke vorm van verzanding is "het verweren van een ondergrond waarbij de zandkorreltjes aan het oppervlak gemakkelijk loskomen."
Met dank aan Bedrijfschap Afbouw.


2. Verzanden is het "dichtslibben" van bijvoorbeeld een haven door (overmatige) natuurlijke aanvoer van zand van rivieren of uit zee. Veel steden lagen vroeger aan zee, maar kunnen nu door verzanding honderden meters ervandaan liggen; Brugge is hier een voorbeeld van, door verzanding van het Zwin.
Eng. to silt up