home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


vergaarbak

 

vergaarbak

Een vergaarbak is een bak waarin het hemelwater tijdelijk wordt verzameld (vergaard). 
Doel van de vergaarbak is:
- in het geval de hemelwaterafvoer vol is, kan de vergaarbak zijn nut bewijzen; het teveel aan hemelwater zorgt er in dit geval voor dat de dakgoten niet overlopen, bijvoorbeeld ook bij een plat dak met stadsuitloop toe te passen (overloop-beveiliging)
- twee bijeenkomende regenpijpen kunnen zo "verbonden" worden tot één hemelwaterafvoer.

Om een verstopping van de hemelwaterafvoer te signaleren aan de bewoner, kan de vergaarbak:
- van boven open zijn (het water loopt helaas ook langs de muur)
- voorzien zijn van een kleine spuwer (een spuwertje is hier: een pijpje bovenaan de vergaarbak waardoor het water meer of minder gericht naar buiten spuit)
- voorzien zijn van een verklikker (een V-vormige inkeping bovenaan de vergaarbak om water te spuien). 
(Andere oplossingen zijn een spuwer zelf of een verklikker in de dakgoot.)

Een vergaarbak moet groot genoeg zijn om al het water, vaak van verschillende regenpijpen, gemakkelijk te laten doorstromen en om onderhoud te kunnen plegen.
Open vergaarbakken kunnen tegen vogelnesten bedekt worden met een afneembaar rooster.

Er zijn vergaarbakken in bijvoorbeeld aluminium, zink, koper en kunststofFoto's o.m. Zinkwerk Groningen, Rheinzink en Dyka.

Verg. noodafvoer, spuwer, hemelwaterafvoer.

Eng. rainwater head, leader head, hopperhead, hopper, drain pipe hopper