home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL LIVES MATTER 

Groene biomassa volksverlakkerij 


vergaarbak

 

vergaarbak

Een vergaarbak is een bak waarin het hemelwater tijdelijk wordt verzameld (vergaard). 
Doel van de vergaarbak is:
- in het geval de hemelwaterafvoer vol is, kan de vergaarbak (een van boven open vergaarbak of een vergaarbak met kleine spuwer, een pijpje bovenaan de bak) zijn nut bewijzen; het teveel aan hemelwater zorgt er in dit geval voor dat de dakgoten niet overlopen, bv. ook bij plat dak met stadsuitloop toe te passen (overloop-beveiliging)
- twee bijeenkomende regenpijpen kunnen zo "verbonden" worden tot één hemelwaterafvoer. 

Een vergaarbak moet groot genoeg zijn om al het water, vaak van verschillende regenpijpen, gemakkelijk te laten doorstromen en om onderhoud te kunnen plegen.
Open vergaarbakken kunnen tegen vogelnesten bedekt worden met een afneembaar rooster.

Er zijn vergaarbakken in bijvoorbeeld aluminium, zink, koper en kunststofFoto's o.m. Zinkwerk Groningen, Rheinzink en Dyka.

Verg. noodafvoer, spuwer, hemelwaterafvoer.

Eng. rainwater head, leader head, hopperhead, hopper, drain pipe hopper