home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


hefbrug

 

hefbrug

Een hefbrug is een beweegbare brug waarbij het beweegbare gedeelte van het wegdek (het val) verticaal omhoog kan bewegen (wordt opgehesen) om doorvaart mogelijk te maken en omlaag kan om het wegdek weer in de "normale" stand te brengen. 
Er zijn verschillende soorten hefbruggen waarbij het wegdek omhoog en omlaag kan bewegen:
- langs heftorens
- via "vaste" contragewichten (een soort ophaalbrug-variant)
- via vijzels (de zogenoemde tafelbrug of tafelhefbrug, waar het brugdek niet wordt opgehesen maar omhoog wordt geduwd).

Daartoe zijn aan één zijde van de brug hijskabels aanwezig die over katrollen (evenwichtswielen) het val op en neer kunnen laten bewegen. Verder zijn evenwichtskabels nodig, en eventueel in het beweegbare deel (het val) een zogenoemde rechthoudkabel, om het val in evenwicht te houden.
De brug is in balans door contragewichten bij de torens. Meestal zijn er twee of vier torens.
De hoogte van de heftorens bepaalt de doorvaarthoogte
Soms zijn i.v.m. de stabiliteit van de gehele constructie de heftorens aan de bovenzijde met elkaar verbonden.

Door het hef-mechanisme met kabels, katrollen e.d. is de hefbrug wat kwetsbaar. De varianten hefbrug die veel minder kwetsbaar zijn voor mechanische storingen zijn die met vaste contragewichten en de tafelbruggen.


wegdek beweegt langs heftorens:

hefbrug over de gouwe, boskoop (historische vereniging boskoop):


hefbrug met contragewichten, evenwichtswielen, evenwichtskabel (rechthoudkabel), hijskabels, hijstorens en val (verticaal beweegbaar wegdek); klik voor groter (bruggenstichting):


forse overspanning bij een hefbrug, waardoor het een hefbare boogbrug is geworden:


hefbrug waarbij de torens bovenaan met elkaar verbonden zijn:wegdek beweegt via "vaste" contragewichten:

bijzonder interessante hefbrug, de overgaagbrug in den hoorn (langezaal en inniger):wegdek beweegt via vijzels (tafelbrug):

tafelbrug in
open stand, dorkwerd, groningen; klik voor groter (djk zuidbroek ontwerpen, engineering, bouwen):


tafelbrug in
gesloten stand, dorkwerd, groningen; klik voor groter (djk zuidbroek ontwerpen, engineering, bouwen):


Eng. lift bridge (Am.), lifting bridge (Brits)