home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


trumeau

 

trumeau

1. Een trumeau is een middenpilaar (middenzuil) of middenpijler van een brede deurpartij. 
Trumeaus werden vaak bij portalen van kathedralen toegepast.


trumeau (nummer 5) en timpaan, archivolt, kalf, pilaster (académie de toulouse):

1. timpaan met verluchtigingen
2. archivolt
3. timpaan
4. kalf
5. trumeau
6. pilaster

trumeau, middenpijler (universität duisburg-essen):


trumeau, romaans (cdrp d'aquitaine):


De term trumeau is Frans (vensterdam, muurdam, spiegel (wat wij penantspiegel noemen), schenkel van een rund), afgeleid van het Oudfranse trumel, afkomstig uit het Germaans, verg. het Hoogduitse Trumm (blok); bron Etymologiebank.

Eng. trumeau


2. Ook, soms: vensterpijler. Trumeau is het Franse woord voor penant of muurdam en wordt als zodanig ook wel eens gebruikt.

Eng. window-pier;
Du. Fensterschaft