home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


portaal, tweescharnierspant

 

portaal

1. Een portaal is een onmiddellijk aan een ingang grenzende ruimte, waardoor men een gebouw binnengaat. 
De benaming van het portaal als het gedeelte dat binnenshuis is, heet eigenlijk voorportaal (of vestibule). Andere benamingen voor portaal zijn deurnis (portaal) en entreehal (voorportaal).
Veel termen in relatie tot een portaal zijn te vinden op Documentatie.org.

Het Middelnederlandse portael betekende zuilengang, voorhof. Het woord portaal is ontleend aan het Oudfranse portal dat (monumentale) poort betekende (in het Nieuwfrans portail), een afleiding van porte (deur). Bron Etymologiebank.

Verg. portiek, porticus (zuilengang).

Eng. (van een monumentaal gebouw) portal; (vestibule) entrance hall, hallway; het Engelse porch is een overdekte ingang; het Engelse portico is een porticus


2. In de samentrekking trapportaal wordt met portaal de open ruimte, overloop of gang bedoeld waarop de deuren naar de trap uitkomen.Eng. landing


3. Ook:: tweescharnierspant; oude term: volwandraamspant. Een portaal is een betonnen of stalen, uit kolommen en liggers bestaande spantconstructie waarbij de onderdelen stijf met elkaar verbonden zijn.
Zie verder bij portaalspant.


portaal van een autowasinstallatie (dibo cleaningsystems):


gebogen dakspanten bij portalen; de horizontale stalen dwarsdelen zijn kranen en een rolbrug (infosteel):


portaal voor een uitbouw van een woning (linker deel van de gevel, tot een grote kolom die bleef staan om de gehele gevel te stutten); rechts op de tekening de bovenbalk die uit 2 unp-profielen (unp200) bestaat en een tussenstuk om de muur erboven zo goed mogelijk te ondersteunen; onderaan op de tekening de unp200-profielen als staanders, met een stukje muur en kolom;
klik voor groter!:


Eng. portal (frame), single-bay frame