home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


greppel

 

greppel

Een greppel is een lange, smalle en ondiepe uitgraving of sleuf in het land, waarlangs overtollig hemelwater meestal wordt afgevoerd naar de sloten. Vaak zal de greppel droog staan of begroeid zijn. Nu en dan moet de greppel opnieuw (uit)gegraven worden; bijvoorbeeld met een freeswagen. Bij het frezen van een greppel dient wel op leidingen e.d. gelet te worden; met een KLIC-melding kan graafschade worden vermeden.
Een greppel lijkt een miniatuur-slootje. 
Een wadi is een omvangrijker greppel, vooral in bebouwd gebied.
Een goot is de algemene term om water af te voeren in bebouwd gebied.

Een leie is een brede, ondiepe greppel, (vaak) ten behoeve van de afwatering van hoger gelegen weides (Leestekens van het landschap).
Meer watergangen (waterlopen).

Naar Documentatie


greppel in een weiland;
klik voor groter (foto tim visser, uit greppel plas-dras voor weidevogels van tim visser, msc):


greppel bij een parkeerterrein als opvang van overtollig hemelwater en, in de herfst, van bladeren;
klik voor groter (foto joostdevree):


hier zou een greppel (en afvoer naar sloot o.d.) van pas komen;
klik voor groter (foto joostdevree):


greppel en afvoer (onder een paadje door) naar een sloot zorgen hier voor drogen van de bodem;
klik voor groter (foto joostdevree):


zo kan het ook, een geultje naar een greppel
; klik voor groter (foto joostdevree):


recent aangelegde greppel bij parkeerplaats; bergschenhoek, lage bergse bos bij manege (foto joostdevree):


Documentatie
- Greppel plas-dras voor weidevogels (van Tim Visser MSc, Wageningen University & Reasearch)

Met dank aan Leestekens van het landschap en Tim Visser MSc. 

Zie ook wadi.
Verg. goot.