home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


greppel

 

greppel

Een greppel is een lange, smalle en ondiepe uitgraving of sleuf in het land, waarlangs overtollig hemelwater meestal wordt afgevoerd naar de sloten. Vaak zal de greppel droog staan of begroeid zijn. Nu en dan moet de greppel opnieuw (uit)gegraven worden; bijvoorbeeld met een freeswagen. Bij het frezen van een greppel dient wel op leidingen e.d. gelet te worden; met een KLIC-melding kan graafschade worden vermeden.
Een greppel lijkt een miniatuur-slootje.

Een leie is een brede, ondiepe greppel (vaak) ten behoeve van de afwatering van hoger gelegen weides (Leestekens van het landschap).


greppel in een weiland (foto tim visser, uit greppel plas-dras voor weidevogels van tim visser, msc):


greppel bij een parkeerterrein als opvang van overtollig hemelwater en, in de herfst, van bladeren (foto joostdevree):


Documentatie
- Greppel plas-dras voor weidevogels (van Tim Visser MSc, Wageningen University & Reasearch)

Met dank aan Leestekens van het landschap en Tim Visser MSc. 

Zie ook wadi.

Meer watergangen (waterlopen).