home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kavel

 

kavel

1. Ook: bouwkavel, perceel. Een kavel is een stuk land, soms afgebakend, in ieder geval op papier. Het kavel is een kadastrale aanduiding. Het kavelnummer bv. belangrijk voor de belastingdienst en bij verkoop van een perceel.
Voor een cataloguswoning is het bezitten van een kavel noodzakelijk, eventueel gezamenlijk in collectief particulier opdrachtgeverschap.

Herkomst van het woord kavel 
De gewone betekenis van Middelnederlandse cavel(e) was "loting"; deze verouderde in de 16e eeuw. Door de gewoonte om nieuw land (ontginningen, inpolderingen, dijken etc.) inclusief de eventueel bijbehorende onderhoudsplicht door kaveling "loting" te verdelen, kon de betekenis van kavel in Holland, Zeeland en Vlaanderen verschuiven naar "het door loting aan iemand toegevallen stuk land etc." en algemener "het door loting, veiling of op welke wijze ook aan iemand toegevallen stuk land etc.". Parallel hieraan verschoof ook de betekenis van het bijbehorende werkwoord kavelen van "loten" via "door loting verdelen" naar "verdelen van land". Bron Etymologiebank.

Zie ook bouwgrond.
Eng. plot, lot (Am.), allotment; bouwrijpe kavel is serviced plot, plot prepared for building; vrije kavel is open market plot


2. Ook: veilingkavel. Een kavel is een verzameling van voorwerpen o.d. die bij een veiling als één geheel worden verkocht.
Eng. lot