home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


perceel

 

perceel

1. Een perceel is een gebouw of pand.
Eng. premises, property (ook "as a piece of land or real estate")


2. Een perceel is een kavel

Het woord perceel is mogelijk via het Franse parcelle (klein deel (van een rekening); 12e eeuw), een juridische term, of parcel (gedeelte; 14e eeuw) ontleend aan het middeleeuws Latijnse particel(l)a, ook parcella, (deel, stuk; 8e eeuw), een variant van het Latijnse particula (deeltje, detail), verkleinwoord van pars (deel); bron Etymologiebank.

Zie ook cataloguswoning, collectief particulier opdrachtgeverschap, positionering, ruilverkavelingraatakkers.
Eng.  plot, lot, parcel, (tract); een perceel bouwgrond is: parcel of building land, plot, lot of development land (Am.); een perceel grasland is a parcel of grassland


3. Een perceel is een onderverdeling van een aanbesteding of uitvoering van werken, bv. de verschillende percelen Bouwkundige werken, Werktuigkundige werken en Elektrotechnische werken (een soort veilingkavel dus).
Eng. lot