home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


proefbelasting

 

proefbelasting

Proefbelastingen van heipalen kunnen nodig zijn bij zowel bestaande als nieuwe palen wanneer er twijfel bestaat over het draagvermogen. Bij omlaag gerichte belasting van het te dragen gebouw vormen de belasting en de puntweerstand van de paal tezamen het door de paal te leveren draagvermogen van de paal
Proefbelasting kan een rol spelen bij funderingsonderzoek.

Bij de proefbelasting wordt nagegaan wat de zakking van de paal is bij het opbrengen van een belasting; hiermee wordt het zogenoemde last-zakkingsgedrag van de funderingspaal bepaald.

Proefbelastingen zijn vooral te onderscheiden in:
- statische proefbelastingen, bijvoorbeeld het opbrengen van een grote hoeveelheid betonnen blokken (de belasting kan ook steeds opgevoerd worden door het bijplaatsen van betonblokken)
- dynamische proefbelastingen, bijvoorbeeld door een opgehesen valgewicht via een glijstang op de paalkop te laten vallen.


statische proefbelasting (apts, all piles testing services):


dynamische proefbelasting (apts, all piles testing services):


Eng. test load