home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


funderingsonderzoek

 

funderingsonderzoek

Om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van een fundering moet er eerst onderzoek gedaan worden. 
Zon funderingsonderzoek ziet er als volgt uit:
- Archiefonderzoek: is er al eens eerder een funderingsonderzoek geweest en is de fundering al eens hersteld? Staat de woning op houten palen of op staal (=gemetselde fundering)?
- Visuele inspectie van de gevels (alleen aan de straatzijde). Zijn er scheuren en verzakkingen zichtbaar? Soms wordt een lintvoegmeting gedaan om verzakkingen te kunnen vaststellen.
- Funderingsinspectie: hoe is de kwaliteit van de palen? Aan de buitenkant van de woning worden inspectieputten gegraven. De soort fundering wordt vastgesteld. Ook wordt er gekeken naar de toestand van het metselwerk, zoals de hardheid van de stenen, is er scheurvorming of is het metselwerk vervormd.

Documentatie
- Meer over funderingsonderzoek

- Het herkennen van eventuele funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning (van Rioned, koepelorganisatie voor de rioleringszorg)

- Geen houten palen, toch funderingsproblemen (van Platform Fundering)

Zie ook funderingscategorie, trillingsonderzoek.

Eng. bij een bestaand gebouw: investigation of the integrity of a building's foundations;  voor een nieuw gebouw: foundation investigation