home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


peil

 

peil

Het peil is in de bouw de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. 
Het peil wordt gebruikt als uitgangspunt (referentiepunt) voor de hoogtemaatvoering.Het woord peil is al bekend als het Middelnederlandse pegel (peil, maat), dat afkomstig is van het Protogermaanse pagila (merkteken), waarschijnlijk een afleiding met verkleiningsachtervoegsel -ila van de wortel pag; bron Etymologiebank.

Verg. maaiveld, meterpeil, peilbuis.

Eng. level