home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


overdruk

 

overdruk

1. Overdruk in de vuilwaterafvoer (vwa, riolering) kan in de woning stankoverlast veroorzaken. Vaak is die stank slechts af en toe aanwezig, maar wel zeer hinderlijk.
Een voorbeeld van overdruk:
"Het water in de standleiding valt niet door het midden, maar langs de wanden naar beneden. In het centrum wordt lucht meegezogen. Onderaan, waar zich de bocht bevindt, breekt het water los van de wand en vormt een soort gordijn. Dit watergordijn reflecteert (rode pijl op de afbeelding hiernaast) de meegezogen lucht, die onder de vorm van een overdrukgolf terug naar boven wordt gekaatst." (Klik op de afbeelding voor meer uitleg van toegepaste hulpmiddelen om overdruk en onderdruk te vermijden.)

Overdruk is meestal moeilijk te verhelpen; een gespecialiseerd bedrijf kan de oorzaak natuurlijk wel nagaan, maar dat brengt vaak hoge kosten met zich mee.

Om overdruk te vermijden kan een ontluchter worden geÔnstalleerd, bijvoorbeeld via een open standleiding of via speciale hulpstukken. Toch kunnen ook daar problemen bij ontstaan. Via een aantal vragen is wellicht achter de oorzaak te komen:
- Doet zich het probleem ook op andere verdiepingen voor, bijvoorbeeld op lager gelegen verdiepingen?
- Is de ontluchting via de open standleiding (die naar het dak gaat) wellicht verstopt, of te smal? De ontspanningsleiding (meestal: het bovenste stuk van de standleiding) dient bij voorkeur dezelfde diameter als de standleiding te hebben en dient boven het dak uit te komen.
- Heeft de wind een grote invloed op de manier waarop ontlucht wordt (bijvoorbeeld als de uitmonding van de standleiding boven het dak veel wind vangt)? In dit geval kan een windkap op de standleiding de invloed van de wind verminderen. (Hier kan ook onderdruk optreden.)
- Zijn er wel meer open standleidingen toegepast (een gebouw van bijvoorbeeld 15 verdiepingen moet meer standleidingen hebben)?
- Schommelt het water in het toilet bij het stankslot wanneer het toilet wordt doorgespoeld? Dit kan inhouden dat de afvoerleiding te smal is, of dat er teveel of foutieve bochten in de afvoerleiding voorkomen. (Hier treedt meestal onderdruk op, dus een beluchter kan wellicht zinvol zijn.)
- Is de hemelwaterafvoer, ook van balkons bijvoorbeeld, op dezelfde afvoer aangesloten? Zo ja, is gecontroleerd of er een verstopping van de afvoer is op een lagere verdieping?
- Is de bocht verstopt waar afvoeren bij elkaar komen (spruitstuk, T-stuk), of is deze wellicht te smal of onder een te scherpe hoek aangebracht?
- Is de buitenriolering ("onder de straat") verstopt waardoor afvalwater + hemelwater niet snel genoeg afgevoerd kan worden en overduk en stank kunnen ontstaan?
- Komen de hemelwaterafvoer en afvalwater al onder hte gebouw samen waardoor 
- Komt er bij hevige regenval water langs de straat-putdeksels bij het gebouw? Zo ja, dan zijn ontluchtingsdeksels te overwegen (als er geen verstopping is in het gemeentelijk riool).
- Is de ontspanningsleiding (standleiding) te smal in diameter?
- Zijn er wellicht "sowieso" te smalle afvoerleidingen, waardoor niet snel genoeg ontlucht wordt en het stankslot (sifon) leeggezogen kan worden? (Hier treedt lokaal onderdruk op.)
- Zijn er wellicht weinig gebruikte afvoerleidingen die droog komen te staan?

Speciale hulpstukken waarmee volgens de leveranciers overdruk en onderdruk vermeden worden:
- De positive air pressure attenuator van Necap, een beluchter/ontluchter (positive pressure is overdruk; attenuator is demper)
- De akavent van Akatherm, een speciaal T-stuk om de valsnelheid van het afvalwater te beperken.


ontstaan van overdruk onderin de afvoerleiding en de hulpmiddelen om dit te vermijden;
klik op de afbeelding voor meer uitleg van de toegepaste hulpmiddelen om overdruk en onderdruk te vermijden:


overdruk is te vermijden door het toepassen van lokale ontluchtingsleidingen in combinatie met akavent hulpstukken (akatherm):


detail van het akavent-systeem (akatherm):


Documentatie
- Binnenhuisriolering met o.m. de Positive Air Pressure Attenuator (van Necap)

Om onderdruk te vermijden is een beluchter een mogelijke oplossing, die ook nog snel en met geringe kosten geÔnstalleerd kan worden.

Met dank aan o.m. Isso (zoek op kenniskaarten), Akatherm.

Verg. beluchter (bij onderdruk in een leiding).

Eng. excess pressure, (in een ruimte) positive pressure


2. Voor overdruk in een cv-ketel wordt een speciaal (overstort)ventiel toegepast. De druk wordt verminderd door een klein deel van het water van de centrale verwarming af te voeren.


3. Voor bewust gecreŽerde overdruk, om lekken in een gebouw te ontdekken, zie blower door test.