home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


negatieve kleef

 

negatieve kleef

In veel gevallen kan zich bij heipalen negatieve kleef ontwikkelen, doordat nazakkende (inklinkende) grond als het ware aan de paal gaat trekken. Nadeel hiervan is dat de paal minder belasting toestaat als de paal niet tot in het zand is geheid (een kleefpaal). Bij de meeste paalfunderingen treedt negatieve kleef op, maar bij palen die op stuit zijn geslagen (in de vaste zandlaag) heeft dat uiteraard veel minder invloed.

Oorzaak van negatieve kleef is het inklinken van de grond. In een slappe bodem, bijvoorbeeld in waterrijke gebieden dichtbij bewoning (Amsterdam en vele andere gebieden) kan een geleidelijke zakking optreden ten gevolge van overbelasting door het steeds ophogen van de straat. De paal zakt dan aanvankelijk relatief snel met 1 tot 2 centimeter per jaar en later iets langzamer. Schade blijft doorgaans beperkt tot één gebouw. Negatieve kleef kan vermeden of deels hersteld worden door groutinjecties (groutinjectiepaal).

Negatieve kleef kan deels ondervangen worden door het toepassen van een speciaal paaltype, de Terra-son van Terracon.Met dank aan Piet Hoekman.

Verg. positieve kleef (kleefpaal), grondspanning, wrijvingsgetal.

Eng. negative friction