home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


mastiekhoek, mastiekklos, mastiekrib, mastiekschroot

 

mastiekhoek, mastiekrib, mastiekschroot

Soms: mastiekklos. Een mastiekhoek is een afwerking van de dakrand in de vorm van een schuin oplopend stuk, evenwijdig aan de dakrand, waarbij de dakbedekking over de mastiekhoek wordt voortgezet tot de dakrand (dakopstand, boeiboord of daktrim, afhankelijk van de situatie). 

Doel van de mastiekhoek
 
Bij het leggen van dakbedekking van bitumen, ECB, EPDM, PVC e.d. is de hoek die het dak maakt met het boeiboord 90 graden. De kans dat de dakbedekking bij deze haakse hoek beschadigt, is groter dan zonder toepassing van de mastiekhoek, met lekkage is als gevolg. De mastiekhoek maakt van deze hoek 45 graden waardoor de dakbedekking meer glooiend verloopt naar de dakrand, met minder kans op schade aan de dakbedekking en een betere afvoer van het hemelwater (blijft niet in de hoek staan). De maten van de mastiekhoek zijn vaak 10x10 cm met een lengte van bv. 140 cm (lengte sterk afhankelijk van fabrikaat). Soorten mastiekhoek
Afhankelijk van de vorm zijn mastiekhoeken te onderscheiden in:
- een mastiekrib, globaal in de vorm van een lange, in de lengterichting diagonaal afgezaagde houten balk of hard isolatiemateriaal (waarschijnlijk wordt met mastiekklos ook deze vorm bedoeld)
- een mastiekschroot in de vorm van een, in de lengterichting, aan twee zijden schuin afgezaagde plank die onder een hoek van 45 graden tegen het boeiboord wordt vastgezet.


dakrandafwerking met
mastiekrib:


dakrandafwerking met
mastiekschroot:


een methode van bevestigen dakbedekking:


een verzameling mastiekhoeken (mastiekschroten):


Materialen
De mastiekhoek wordt vanouds van hout gemaakt. Tegenwoordig zijn, ivm. extra thermische isolatie, ook mastiekhoeken van van steenwol of hard isolatiemateriaal verkrijgbaar, eventueel gecacheerd met gebitumineerd glasvlies. Houten mastiekhoeken worden op het dakvlak en aan het boeiboord gespijkerd of geschroefd en eventueel aan de dakbedekking gelijmd. Kunststoffen (van isolatiemateriaal) worden gelijmd of met schroeven voorzien van een volgring mechanisch bevestigd.
Mastiekhoeken van isolatiemateriaal zijn bij voorkeur van een harde persing omdat anders de mastiekhoek bij het belopen van de dakrand kan beschadigen. Wanneer het boeideel van hout is, dan heeft een houten mastiekhoek het voordeel dat het daaraan stevig gespijkerd of geschroefd kan worden.
Mastiekschroten zijn ook in isolatie materiaal verkrijgbaar. Aan deze schroten zijn ook hoeken van 45 graden gezaagd.

Opmerkingen
- de dakbedekking op de mastiekhoek moet stevig worden aangedrukt
- de dakbedekking moet tot de voorzijde van de dakrand worden doorgezet om de kans op lekkage bij verstopping van de afvoerbuizen te voorkomen
- mastiekhoek, onderlaag, dakbedekking en boeiboord (en eventueel daktrim) moeten stevig aan elkaar bevestigd worden omdat anders bij hevige storm de dakbedekking los kan raken ("bij platte daken komt schade vaak door slecht verankerde dakranden of een loszittende mastiekhoek")
- de naam mastiekhoek is afkomstig van asfaltmastiek, een mengsel met voornamelijk bitumen.

Waarom vaak geen mastiekhoek meer wordt toegepast
"
Mastiekhoeken zijn alleen gunstig als de de mastiekhoek gelijk komt met de bovenzijde van de dakrand (zoals hier op alle voorbeelden te zien is). Als nu het randmateriaal loskomt heeft dit onmiddellijk veel ruimte om te kunnen klapperen waardoor de kans op schade toeneemt. Mastiekhoeken zijn een beetje uit geraakt door de stormen van de jaren 1990. Tegenwoordig zijn de dakranden hoger, door een groter afschot en meer mogelijkheid voor het opvangen van water. Het weglaten van de mastiekhoek scheelt uiteraard ook initieel kosten (geld en tijd). 
Moderne dakbedekkings materialen zoals APP en SBS kunnen probleemloos haaks met een radius worden gebogen. Van dat materiaal worden uit de rol de randstroken in meterse stukken gesneden. Dat stuk heeft de lengte zeg maar van uit de inplakruimte van de daktrim tot een 10 cm op het dakvlak. Zo'n stuk is ook goed met een brander te handelen. De rand afwerking met kunststoffen worden waarschijnlijk van alle types met lange lengtes uitgevoerd. Uit de lengte van die rol wordt een lange strook gesneden. De breedte van zo'n strook is voorzijde dakrand tot een bepaald aantal cm op het dakvlak. De fabrieksvoorschriften bepalen of de strook wel of niet verkleefd moet worden aangebracht."


mastiekhoek bij een dakbedekking van bitumen shingles; klik voor groter:


Met dank aan o.m. Wim Beerends, Dakweb, Bouwkosten, Brekelmans Techniek, Wijdeven Isolatie, Icopal.

Zie ook kimstrook.

Eng. angle fillet;  mastiekrib (de houten driehoekige lat) is tilting fillet, cant strip; mastiekbedekking is bituminous roofing