home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL LIVES MATTER 

Groene biomassa volksverlakkerij 


dakopstand

 

dakopstand

1. De dakopstand is de verhoogde dakrand bij een plat dak. Doel van de dakopstand is meestal hemelwater tegen te houden.


doorsnede van een aluminium dakopstand (innosell):


Zie ook opstand.


2. Dakopstand is een af en toe gebruikte benaming voor een dakdoorvoer (t.b.v. ventilatie e.d.).