home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


halsgevel

 

halsgevel

Een halsgevel is een gevel die gelijkenis vertoont met een hals: de "normale" gevel loopt door in de topgevel
De decoraties die gewoonlijk paarsgewijs ter weerszijden van de hals van een gevel worden klauwstukken of vleugelstukken genoemd.
Afbeeldingen o.m. Amsterdamse binnenstad.

Eng. neck gable