home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


halsgevel

 

halsgevel

Een halsgevel is een gevel die gelijkenis vertoont met een hals: de "normale" gevel loopt door in de topgevel
De decoraties die gewoonlijk paarsgewijs ter weerszijden van de hals van een gevel worden klauwstukken of vleugelstukken genoemd.

De zogenoemde Vingboonsgevel is een specifieke variant van de halsgevel: Amsterdamse architect Philips Vingboons (1607-1678), altijd verticale driedeling op elke verdieping gedeeld door pilasters, klassiek uiterlijk (Hollands Classicisme), driehoekig fronton, bijna uitsluitend in Amsterdam.
zogenoemde vingboonsgevel; ontwerptekening architect philip vingsboons; helft van een tweetal huizen naast elkaar (wikipedia):


Afbeeldingen o.m. Amsterdamse binnenstad.

Eng. neck gable