home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


topgevel

 

topgevel

1. Een topgevel is elke gevel met een in een punt uitlopend geveldeel, meestal in de vorm van een driehoek. Een topgevel staat meestal aan de korte zijde van een gebouw of vormt de hoofdgevel van een risaliet. De foto rechts toont een fraaie topgevel met erker
Bijvoorbeeld de klokgevel, puntgevel, tuitgevel en trapgevel zijn topgevels. 
De halsgevel wordt vaak niet tot de topgevels gerekend omdat die bovenaan niet in een punt eindigt. Bijvoorbeeld ook de lijstgevel is geen topgevel.

Voor decoraties van de topgevel
.

Vele soorten gevels in Hoorn van F.J.P.M. Kwaad.

Verwar het begrip topgevel niet met het begrip kopgevel.

Afbeelding Buurtvereniging Oud Allee.

Eng. gable, gable end; uitgekraagde topgevel (zoals op de foto) is projected gable end


2. De topgevel is het deel van de gevel dat tussen de dakschilden ligt.